Trine-sagen - en jagt efter kassen i Club Danés

Det er formodentlig ikke gået nogens næse forbi, at Club Danés' (DSS Fuengirola/Mijas) sekretær gennem 17 år, Trine Rasmussen, har haft fingrene i klubbens kasse. Svindlen blev opdaget, da klubben skulle betale for nogle rejser bestilt og betalt af medlemmer. Det er formodentlig ikke gået nogens næse forbi, at Club Danés' (DSS Fuengirola/Mijas) sekretær gennem 17 år, Trine Rasmussen, har haft fingrene i klubbens kasse. Svindlen blev opdaget, da klubben skulle betale for nogle rejser bestilt og betalt af medlemmer. Pengene var pludselig ikke til rådighed, og efterfølgende brød Trine sammen og tilstod. Ved redaktionens slutning så det således ud til, at Trine, på ulovlig vis, har tilegnet sig 187.000 euros gennem de seneste 5 år. Selv siger Trine, at hendes langfingerthed har stået på i 10 år, men klubben opbevarer ikke regnskaber mere end 5 år tilbage i tiden. Det er advokat Mona Davidsen, der varetager sagen for Club Danés. Klubbens to revisorer, Kaj Nielsen og Martin Davidsen har begge trukket sig.

Formanden for Club Danés, Birgitte Theill, er naturligvis dybt berørt af sagen:
"Det strider mod vanlig retfærdighedssans, at et menneske, vi har stolet på og været sammen med dagligt, har snydt og bedraget os. Og jo, politianmeldelse ville være på sin plads for en forbrydelse i denne størrelsesorden. Vi håber dog alligevel, at det kan undgås, da klubben simpelthen ikke magter at køre en strafferetssag - og heldigvis ser det nu ud til, at vi opnår et forlig med Trine på 110.000 euros. Forligets underskrift bekræftes af en notar i denne uge (uge 47), og så må vi håbe, at vi i hvert fald får nogle af pengene hjem."

På spørgsmålet om, hvad klubben egentlig havde tænkt sig at bruge den ret store egenkapital til, svarer Birgitte Theill:
"Vi anede ikke, at kunne have haft så mange penge. Regnskaberne viste, at vi havde ca. 50.000 euros, og det, mente vi, var et rimeligt beløb at have i baghånden. Men jeg kan da godt se, at alle de mange, der har hjulpet os økonomisk og ved frivilligt arbejde, føler sig godt taget ved næsen. Det virker jo helt absurd, at man, fx til loppemarekdet, er stået op sammen med hønsene for at stille stand op på markedspladsen, tinge om priser osv., bare for at bære penge hjem til Trine."
"Nu handler det om, at få så mange af pengene igen fra Trine, så vi kan komme videre. Et generøst medlem har også tilbudt at give os 500.000 dkr. på den betingelse, at vi ikke politianmelder Trine - og det er jo et beløb, som det er svært at sige nej til.

En af La Danesa's læsere, Jan Due, deltog i det orienterende møde, som Club Danés havde inviteret til d. 9. november. Hans oplevelse kan du læse her:

Fluen på væggen - en betragters kommentar

Min kone og jeg besluttede os for at deltage i mødet, og satte os helt bagerst som den berømte flue på væggen. Og det blev interessant - og rystende...
Hele bestyrelsen og Konsul/Advokat Mona Davidsen brugte al deres taletid på at forsvare den stakkels Trine, som de alle havde kendt i rigtig mange år. Den stakkels Trine var nu gået helt ned med flaget, og hendes mand Pepe, som er tjener med en meget beskeden gage, samt deres datter havde det alle skidt. De skulle havde krisehjælp, og bestyrelsen og Mona Davidsen gik ind for at tilbyde lægehjælp udover krisehjælpen.
Trine har indrømmet at have svindlet for EUR 70.000, men mente, under pres, at beløbet måske kunne være EUR 90.000 osv. osv.
Hov, hov, stop lige her! Hvad er det nu lige, at det her drejer sig om?
Hvem er det der er bedrageren? og hvem er ofret?
Lige så vel som bestyrelsen har kendt Trine i rigtig mange år, har Trine kendt foreningens medlemmer og bestyrelser i lige så mange år, men alligevel har hun iskoldt, systematisk og totalt skruppelløst bedraget os alle sammen. Systematisk, iskoldt og skruppelløst løjet, stjålet og bedraget, svindlet med
bilag, brugt timer på at forfalske dokumenter og kontoudtog. En arv til foreningen på EUR 60.000 er der også stjålet fra.
Vi taler ikke om et engangstilfælde, som måske kunne undskyldes med akut
pengemangel. Nej, hun har ulovligt tilegnet sig midler for egen vindings skyld på foreningens bekostning. Skal der tages med fløjlshandsker på sådan en person?
De fleste af de eftefølgende spørgere indledte med at sige, at de var tidligere selvstændige erhvervsdrivende, og stod helt uforstående overfor synspunktet: stakkels Trine.
En spørger i salen ville vide, om der var indgivet politianmeldelse. Dertil svarede formanden og Mona Davidsen samstemmende, at det var der ikke og man var blevet enige i bestyrelsen om, at det skulle der ikke. Det tjente ikke noget formål at Trine skulle i fængsel.
Nå! Det er da normalt, der man sender kriminelle hen...

En anden spørger, hvad er pengene brugt til? Hertil havde Trine oplyst, at det hele var spillet væk (en forklaring, der er nem og meget brugt ved økonomisk kriminalitet). Herefter spørger en, om der er noget bevis for denne påstand,
Citat: "Trine har jo hele vejen igennem løjet og fordrejet stort set alt, så hvorfor skulle hun ikke også lyve om dette. Pengene kunne jo også være gemt under hovedpuden." Citat slut.
Spørgsmålet blev aldrig rigtig besvaret.
Man kan stille spørgsmålstegn ved, om alle pengene nu også er gået til spil.
Foreningens formand, Birgitte Theill, og Mona Davidsen gjorde meget ud af at
informere om, at Trine og hendes familie havde en meget stram økonomi, men der er da blevet råd til at købe to lejligheder i den periode, hvor bedragerierne har stået på, så alle pengene er måske ikke spillet op...

Mona Davidsen forsvarede en mindelig løsning, for som hun sagde: "Det er den største chance for bare at få lidt penge igen, og Trine har underskrevet et dokument, hvor hun bekræfter at skylde foreningen EUR 70.000. Hertil rejste en herre sig op, og spurgte, om dette dokument var tinglyst overfor en Notar?
Til dette blev der svaret nej, hvortil samme spørgeren oplyste, at så var det jo intet værd.
Herefter oplyste Mona Davidsen, at de ville gå til Notar på onsdag.
En anden spørger ville vide, om Mona Davidsen ikke selv mente, at hun var inhabil, da det er hendes mand, der er den ansvarlige revisor, og ved grov pligtforsømmelse var den direkte årsag til, at svindlen kunne foregå i årevis.
Så gik det helt galt. Mona Davidsen blev mildt sagt ophidset og meddelte, at nu havde hun vederlagsfrit arbejdet for denne forening i mange år, og hvis der skulle stilles spørgsmål ved hendes hæderlighed, ville hun aldrig mere... osv. osv. Det kan undre, at en advokat ikke ved, hvad inhabil betyder.
Inhabilitet er jo netop en beskyttelse af en person, som i en sag har to kasketter på, og som personligt er involveret i sagen - eller som har pårørende, der er det. Men Mona Davidsen tog det meget ilde op.
I øvrigt burde en advokat være den første til at vælge politianmeldelse af en svindler af Trines klasse. Ligeledes burde Mona Davidsen, som også er
Konsul og dermed den danske stats repræsentant, har fået til opgave at varetage retfærdigheden overfor borgerne, og ikke beskytte de kriminelle.

Min personlige mening er, at det burde pålægges bestyrelse og især revisor, som ved pligtforsømmelse af særlig grov karakter, og total ligegyldighed, af egen lomme skulle udrede det økonomiske tab for foreningen - eller i det mindste en del af det.
Er der en skjult dagsorden, som kunne være, at ved at få Trine til at skrive under på, at hun skylder foreningen EUR 70.000 (vel vidende at der aldrig kommer en cent), er fokus flyttet, og trykket taget fra bestyrelsen og i særdeleshed revisoren, der ville kunne blive økonomisk draget til ansvar.
Yderligere var der en del ældre damer, som rejste sig og udtrykte at det var meget synd for stakkels Trine.
Nå, min kommentar vist lidt længere, end jeg havde tænkt mig, men man skriver sig varm, når sådan en svindelsag ikke engang bliver politianmeldt, men skal ordnes i mindelighed, fordi at det er så synd for Trine.
Hun har jo svindlet og bedraget os alle sammen... I min verden er der kun én måde at ordne sagen på:
1. Der skal øjeblikkeligt tages skridt til at beslaglægge Trines faste ejendomme
samt evt. andre midler, der kan bidrage til, at foreningen kan få tabet dækket bedst muligt.
2. Hele Bestyrelsen bør gå af, og der skal tages forbehold for, at bestyrelsen kan gøres økonomisk ansvarlig for pligtforsømmelser.
3. Konsul/Advokat Mona Davidsen skal erklære sig inhabil, og træde ud af sagen, da hendes mand er foreningens ansvarlige Revisor.
4. Trine skal øjeblikkelig politianmeldes og må tage den straf, som vores retssamfund finder rimelig.

Med venlig hilsen
Jan Due 1577__MainPicture__aaOBLdmrYMcRHDvDOHeVs.jpg

Norrbom Marketing

Kontakt

Læserservice

sektioner

Norrbom Marketing

Centro Idea
Ctra. de Mijas km. 3.6
29650 Mijas-Málaga
Tel. 95 258 15 53
Fax. 95 258 03 29